Våra kunder

Vårt huvudsakliga fokus ligger på företag, organisationer och föreningar, men vi erbjuder även utbildning för privatpersoner vid större grupper.


Med säte i Jönköping, genomför vi främst kurser inom Jönköpings län.
Vi erbjuder dock också utbildning i Göteborg, Borås, Malmö, Stockholm och andra delar av Sverige.


Med vår långa erfarenhet inom utbildning har vi konsekvent mottagit positiv feedback från våra kunder.


Här kan ni se några av de företag och organisationer som har utbildats inom första hjälpen och hjärt och lungräddning.


Samtliga har varit mycket nöjda med vårt upplägg och våra instruktörer.

Omtalade kunder vi utbildat inom HLR & PDV

Kund recensioner - Google

Melad Ammanoel
10 dagar sedan

En riktigt bra kurs i första hjälpen och livräddning erbjuds av en grupp som är superduktiga och proffsiga. De använde effektiva undervisningsmetoder med både teori och praktiska övningar. Vi fick träna på realistiska scenarier, så vi lärde oss både den teoretiska delen men också fick öva på agerandet.

(Translated by Google)
A really good course in first aid and life saving is offered by a group who are super talented and professional. They used effective teaching methods with both theory and practical exercises. We had to practice on realistic scenarios, so we learned both the theoretical part but also got to practice acting.

Läs mer
Micke Eriksson
21 dagar sedan

Här är ett bra upplägg för att skapa sig goda kunskaper och känna sig trygg när man väl behöver hjälpa till. Jag fick en tydlig och informativ teoretisk bakgrund innan vi prövade det praktiska. Här fick jag öva länge både på inblås o framåstupa sidoläge, vilket gav en stor trygghet för mig.

(Translated by Google)
Here is a good plan to create good knowledge and feel safe when you need to help. I received a clear and informative theoretical background before we tried the practical part. Here, I had to practice for a long time both on inhaling and forward diving side position, which gave me great security.

Läs mer
Gabriel Butros
24 dagar sedan

Har närvarat på en av HeartAids utbildningar i HLR och kan starkt rekommendera deras tjänster! Otroligt duktiga.

(Translated by Google)
Have attended one of HeartAid's CPR trainings and can highly recommend their services! Incredibly talented.

Läs mer
Emran
9 dagar sedan

Jag har deltagit i en av HeartAids utbildningar i HLR. Jag fick en tydlig och informativ teoretisk bakgrund innan vi praktiserade. Under den praktiska delen fick jag öva grundligt både på inblåsningar och framstupa sidoläge. Jag kan starkt rekommendera deras tjänster.

(Translated by Google)
I have participated in one of HeartAid's CPR trainings. I received a clear and informative theoretical background before we practiced. During the practical part, I had to thoroughly practice both inhalations and forward lunges in the side position. I can highly recommend their services.

Läs mer

Kund recensioner - Reco

Kund recensioner - Trustpilot

Om oss

Det självklara valet som er partner för utbildningar för livräddande insatser och handhållning av sjukvårdsmaterial.

Med livräddande tjänster och kvalitetsprodukter gör vi er arbetsplats och samhället säkrare.


Läs mer»

Kommande utbildningar

Heartaid.se

Grundutbildning VUXEN-HLR

Datum/Tid: 24-08-2024 (09:00-12:00)

Klicka här för att läsa mer

© Heartaid - All rights reserved

: