Personligt certifikat

Ni som har genomfört en utbildning hos oss får alltid ett gratis certifikat (utbildningsbevis) som visar att ni är godkänd och att ni har uppnått kursmålen. Efter kursen ges deltagarna möjlighet att ladda ned ett digitalt certifikat genom ett automatiserat mejlutskick som skickas ut av stiftelsen för Svenska Rådet För Hjärt- Lungräddning (HLR Rådet).   

I detta intyg kommer ditt deltagarnamn, datum samt certifikatets giltighetstid framgå. 

Givetvis framgår också er instruktörs namn.

Observera dock för att ta del av detta certifikat behöver samtliga deltagare registrera sig på HLR-rådets hemsida. Genom denna registrering kommer deltagaren alltid kunna se sitt kompetenskort även där - för exempelvis om en vill registrera sig som SMS-livräddare eller kanske för framtida yrke. 


Mer instruktioner kring registrering hos HLR-rådet skickas ut i god tid innan kursens genomförande. 


Om ni missade detta och/eller skrev fel kan ni efter kursen alltid skicka ett mail till info@heartaid.se och skriva ert namn och vilket datum ni gick kurs så ska vi se till att ordna det. 


OBS!
Om ni inte har fått mail inom några dagar efter genomförd kurs, titta så att mailet inte har hamnat i skräpposten.

Saknar ni fortfarande certifikatet kan ni kontakta oss så skickar vi ut ett nytt.

HLR Certifikat / kompetensbevis

Om oss

Det självklara valet som er partner för utbildningar för livräddande insatser och handhållning av sjukvårdsmaterial.

Med livräddande tjänster och kvalitetsprodukter gör vi er arbetsplats och samhället säkrare.


Läs mer»

Kommande utbildningar

Heartaid.se

Grundutbildning VUXEN-HLR

Datum/Tid: 24-08-2024 (09:00-12:00)

Klicka här för att läsa mer

© Heartaid - All rights reserved

: