Hur gör man hjärt och lungräddning, HLR?

En komplett guid i HLR som lär dig rädda liv!

Hur gör man hjärt och lungräddning (HLR) och varför är det viktigt?

I den här guiden lär du dig grunderna i HLR så att du kan ingripa om någon i din närhet drabbas av ett hjärtstopp.


Du får svar på följande frågor:

✔️ Hur gör man hjärt och lungräddning?
✔️ Hur kontrollerar man medvetande?
✔️ Hur kontrollerar man andning?
✔️ Hur larmar man 112?
✔️ Hur lägger man någon i stabilt sidoläge?
✔️ Hur använder man en hjärtstartare?

Hur man gör HLR steg för steg

Du kommer i denna HLR-guide att lära dig allt du behöver veta för att hjälpa någon som får hjärtstopp.

Om du istället vill gå en praktisk kurs så rekommenderar vi vår HLR kurs.


1. Kontrollera medvetandet – skaka försiktigt i axlarna och prata med personen. Läs mer»

2. Kontrollera andningen – öppna luftvägen och se, lyssna samt känn efter normal andning. Läs mer»


3. Vid normal andning – lägg personen i stabilt sidoläge. Läs mer»


4. Vid onormal andning – larma 112 och förbered HLR. Läs mer»


5. Påbörja hjärt och lungräddning – 30 kompressioner och 2 inblåsningar till normal andning eller räddningspersonal anländer. Läs mer»


6. Använd hjärtstartare om en finns tillgänglig – Läs mer»

1. Kontrollera medvetande

Börja alltid med att kontrollera medvetandet hos den drabbade.

Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.


Om personen visar tydliga livstecken så som att denne talar, hostar, gråter eller gör kroppsrörelser så kan du snabbt utesluta hjärtstopp.


Du ska dock ändå alltid närmare undersöka medvetandegraden och säkerställa att personen andas normalt.

Var försiktig om personen har skadat nacke, rygg eller huvud

Om den drabbade har ramlat från en hög höjd eller exempelvis varit med om en trafikolycka bör du utgå från att personen har skadat nacke, rygg eller huvud. Du ska då vara extra varsam när du utför medvetandekontrollen.


Om det går ska du undvika att flytta personen från platsen där skadan först skett eftersom rörelser kan förvärra skadorna hos den drabbade. Om det är livsnödvändigt att flytta personen försök då att stabilisera nacke och rygg, och undvik onödiga vridningar.


Om personen har varit med om en trafikolycka och är medveten, be personen sitta kvar i bilen och titta rakt fram, du kan även sätta dig i baksätet och stabilisera personens huvud mot nackstödet.

2. Kontrollera andning

När du har kontrollerat medvetandet och det visar sig att den drabbade personen inte går att få kontakt med ska du alltid göra en andningskontroll.

Titta i munnen

Börja med att titta i munnen så att det inte finns något där som blockerar luftvägen. Om du ser ett föremål i munhålan kan du försöka plocka ut det.
Om det sitter längre ner i halsen ska du dock inte försöka gräva upp det, eftersom föremålet riskerar att åka längre ner i halsen.

Luftvägen blockeras vid medvetslöshet

När en människa blir medvetslös slappnar alla muskler i kroppen av.
Då sjunker vanligtvis tungmuskeln ner och täpper till luftvägen i halsen när den medvetslöse ligger på rygg.
Det är då livsviktigt att skapa en fri luftväg så att personen kan andas.

Hur skapar man fri luftväg?

För att öppna luftvägen placerar du din ena hand på pannan på den medvetslöse och två fingrar på hakspetsen, böj sedan huvudet bakåt och uppåt. När du utför denna åtgärd sträcker du ut tungmuskeln och skapar en fri luftväg.

Hur kontrollerar man andningen?

Öppna luftvägen och placera sedan ditt öra och din kind så nära den drabbades mun som möjligt och fäst blicken på bröstkorgen.


Fortsätt att hålla en öppen luftväg med dina händer och kontrollera nu andningen genom att se, lyssna och känna.


Bedöm andningen på mindre än 10 sekunder genom att se, lyssna och känna. Det är viktigt att snabbt kunna avgöra om den drabbade lider av ett hjärtstopp, så att hjärtkompressioner kan påbörjas utan dröjsmål.


Normal andning innebär cirka 10-16 andetag per minut eller jämför med din egen andning.

Se - Rör sig bröstkorgen och magen?

– Titta om bröstkorgen rör sig vid inandning och utandning?


– Är andningen snabb, långsam, regelbunden eller oregelbunden?


– Vilket djup har andetagen, är de ytliga, flämtande, ansträngda eller djupa?

Lyssna - Hörs det någon andning?

– Finns det några andningsljud? Lyssna ordentligt.


– Hur låter det? Är andningen rosslig, snarkande, pipig eller suckande?

Känn - Känner du utandningsluft eller bröstkorgsrörelser?

Lägg din kind mot den drabbades mun och näsa och försök känna efter om du kan identifiera en varm luftström. Håll din ena hand på den drabbades bröstkorg och försök känna efter om du kan identifiera bröstkorgsrörelser.

Ingen eller onormal andning

Om den drabbade personen andas onormalt eller inte andas överhuvudtaget, larma genast 112, sätt på högtalaren, och påbörja hjärt och lungräddning.


En onormal andning känns exempelvis igen på att den är långsam, ansträngd, suckande eller snarkande. Kort sagt: om andningen på något sätt låter konstig – gör då bedömningen att det är en onormal andning och påbörja HLR.

3. Vid normal andning

Om den drabbade personen är medvetslös men andas normalt behöver du inte påbörja hjärt och lungräddning. Du ska däremot placera personen i ett stabilt sidoläge och därefter larma 112.

Varför stabilt sidoläge?

En person som placeras i ett stabilt sidoläge får en fri luftväg och kan enklare andas. Om du är ensam och behöver hämta hjälp kan du lägga personen i stabilt sidoläge och därefter lämna personen tillfälligt utan risk för att luftvägen blir blockerad. Det stabila sidoläget förhindrar också att personen rullar över på rygg eller mage.

Hur lägger man en person i ett stabilt sidoläge?

4. Vid onormal andning - larma och förbered

Ring 112

Om du är ensam och hittar en medvetslös person utan andning, ring då genast 112 och aktivera högtalarfunktionen för att påbörja HLR.

Om någon annan är tillgänglig för att ringa, be dem att göra det medan du startar HLR.


Högtalaren är avgörande eftersom den låter dig utföra hjärtkompressioner medan du pratar med SOS-alarm.

Att agera snabbt är viktigt eftersom en försening i HLR kan minska överlevnadschanserna avsevärt för den drabbade.


Vid onormal eller ingen andning alls, fortsätt med 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar i en växlande rytm.

Svara på frågor till SOS alarm

Det är bra att känna till vilka frågor SOS Alarm kommer att ställa till dig när du ringer. Du kan då lättare förbereda tydliga och snabba svar, vilket förenklar för larmoperatören och påskyndar processen att skicka ut rätt resurser till olycksplatsen.


Och var inte orolig, trotts deras flera frågor skickar de ut personal till er under tiden ni pratar.


Du kommer att behöva svara på:
– Vad är det som har inträffat?


Beroende på ditt svar kommer följdfrågor så som:
– På vilken adress befinner du dig?
– Vad är ditt namn och telefonnummer?

Vad är det som har inträffat?

Var så tydlig som möjligt när du beskriver vad som har hänt, ta några djupa andetag innan du börjar prata, tala lugnt och försök att inte skrika i telefonen, det blir svårare att höra då. Beskriv situationen du ser framför dig, och försök få med så många detaljer som möjligt.


Det är en stor trygghet att kunna prata med SOS alarm som snabbt kan ge svar bland annat på frågan: hur gör man hjärt och lungräddning?

Vilken adress befinnner du dig på?

I nästa steg kommer larmoperatören att gå vidare och fråga efter vilken adress olyckan har inträffat på. Nu är det extra viktigt att du är tydlig och anger en korrekt adress och tydliggör vilken ort det gäller.


Exempelvis:
“Olyckan har inträffat på Oxhagsgatan 55 i Huskvarna”.


Tänk på att det i Sverige finns många gator med liknande namn i olika kommuner och att det därför är viktigt att du nämner orten tillsammans med adressen för att undvika förvirring. Att nämna både adress och ort i samma mening är i detta sammanhang en grundregel som du alltid ska ta med dig.

5. Påbörja hjärt och lungräddning

Under tiden du larmar 112 påbörjar du HLR. Du ska göra hjärtkompressioner och inblåsningar. Det är viktigt att använda rätt teknik för att orka längre. Om du följer dessa råd blir effektiviteten av dina hjärtkompressioner bättre för den drabbade.


Du kommer att varva 30 stycken hjärtkompressioner och 2 stycken inblåsningar tills räddningspersonalen kommer till platsen och säger år dig att "vi tar över".

Tryck ned bröstkorgen ordentligt

När du trycker ned bröstkorgen ska du se till att trycka hårt, var inte rädd för att ta i ordentligt, du ska trycka ihop bröstkorgen så att djupet motsvarar 5 max 6 centimeter. Det kommer att kännas tungt och man blir trött av att göra HLR, det är oftast större chans att man trycker för löst än för hårt.

5:2. Gör 2 st inblåsningar

5:1 Gör 30 hjärtkompressioner

Börja alltid med 30 stycken hjärtkompressioner enligt följande.


1. Använd ett hårt underlag
2. Tryck mitt på bröstkorgen
3. Använd handloven, placera andra handen ovanpå
4. Raka armar, axlarna ovanför händerna
5. Ca 100-120 tryck per minut – ca 2 stycken per sekund.
6. 5 max 6 cm djupa tryck
7. Släpp upp helt efter varje kompression
8. Behåll hudkontakten

Efter 30 stycken hjärtkompressioner är det dags att göra 2 inblåsningar enligt följande. Inblåsningar kallas även mun mot mun-metoden eller konstgjord andning. Det är väldigt viktigt att skapa en fri luftväg under tiden man gör inblåsningar så att luften kommer ner till lungorna.

1. Öppna luftvägen
2. Knip om näsan
3. Täck hela munnen
4. Ett normalt andetag per inblåsning
5. Andas in ny luft mellan inblåsningarna
6. Blås tills bröstkorgen höjer sig
7. En inblåsning ska ta ca 1 sekund
8. Så få avbrott som möjligt

Blås tills bröstkorgen höjer sig

Blås ett normalt andetag tills du ser att bröstkorgen höjer sig, vänd bort din mun, ta ny luft och gör andra inblåsningen. Du behöver inte ta i som om du ska blåsa upp en ballong, det räcker med den mängd luft som du andas in vid ett normalt andetag. När kroppen är medvetslös förbrukas inte lika mycket syre som vid normalt medvetande.

5:3. Fortsätt växelvis med 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Fortsätt din HLR med 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar och börja sedan om på nytt igen med nästa serie om 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar. Fortsätt göra HLR tills ambulans eller räddningstjänst anländer.


Sluta endast om du får väldigt tydliga livstecken så som att personen vaknar, rör på sig eller andast normalt.


Jobba på så länge du orkar och ta hjälp av andra människor i närheten för att underlätta - ge aldrig upp. 

Så gör du HLR (instruktionsfilm)

Denna instruktionsfilm visar dig på ett väldigt pedagogiskt sätt hur du utför HLR.
I denna videon får vi höra, se och lära oss hur SOS-operatören Alexander utför hjärt- och lungräddning.

6. Använd en hjärtstartare

En hjärtstartare är inte på något sätt farlig. Det går inte att skada någon genom att använda en hjärtstartare. Hjärtstartare är inte heller svåra att använda, tvärtom är de väldigt enkla, alla kan lära sig hur de fungerar.


Det finns många olika tillverkare av hjärtstartare och även olika modeller. Det är inga problem att starta och ansluta en hjärtstartare utan HLR-utbildning, oavsett modell, så länge man känner till grundprinciperna.

Hur fungerar en hjärtstartare?

1. Starta hjärtstartaren genom att trycka på startknappen eller öppna locket. En röst kommer att tala om för dig alla steg nedan, det vill säga vad du ska göra och hur.


2. Ta bort alla kläder från personens överkropp, klipp upp kläderna om nödvändigt. Det finns ofta ett litet kit med bl.a. sax, rakhyvel, ansiktsskydd och plasthandskar tillsammans med hjärtstartaren. Rakhyvel används vid stor andel behåring som försvårar för elektroderna att fästa på bröstet.


3. Sätt fast elektroderna på personens bröstkorg exakt som bilderna visar på förpackningen. Det spelar ingen roll vilken du börjar med. Tryck fast elektroderna ordentligt mot huden, observera att de är väldigt klistriga men går att lossa på och flytta om de hamnat fel.


4. Rör inte personen när hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen. Detta tar ca 10 sekunder.


5. Om strömstöt rekommenderas, rör inte personen och tryck sedan på strömknappen. Kroppen kommer att rycka till lite när strömmen passerar hjärtat men detta är över på mindre än 1 sekund.


6. Fortsätt med HLR direkt efter strömstöten. Efter 2 minuter startar en ny analys, rör ej personen när den analysen påbörjas.


7. Om strömstöt ej rekommenderas, fortsätt med HLR tills ny analys påbörjas efter 2 minuter.


8. Fortsätt med HLR och följ instruktionerna tills räddningspersonal anländer.
Om ni är flera, byt gärna av varandra mellan analyserna så att ni blir mer effektiva och orkar jobba längre

Var finns hjärtstartare? Besök hjärtstartarregistret

För att få kunskap om var närmaste hjärtstartare finns, gå gärna in på Hjärtstartarregistret, där kan du se var alla registrerade hjärtstartare finns i hela Sverige.


Har du en hjärtstartare som du vill ska synas på kartan klickar du bara på meny knappen Registrera hjärtstartare på samma sida.

Investera i en certifierad HLR-utbildning

Vi hoppas att den här artikeln gav dig svar på frågan: hur gör man hjärt och lungräddning?


För att vara utbildad i HLR krävs dock inte en digital utbildning likt ovan, utan en riktig HLR utbildning. Vi på HeartAid erbjuder högkvalitativa utbildningar i HLR och första hjälpen om du eller ditt företag vill utbilda er.


Läs gärna mer om våra olika utbildningar här.

Om oss

Det självklara valet som er partner för utbildningar för livräddande insatser och handhållning av sjukvårdsmaterial.

Med livräddande tjänster och kvalitetsprodukter gör vi er arbetsplats och samhället säkrare.


Läs mer»

Kommande utbildningar

Heartaid.se

Grundutbildning VUXEN-HLR

Datum/Tid: 24-08-2024 (09:00-12:00)

Klicka här för att läsa mer

© Heartaid - All rights reserved

: