Kurser hos oss 

Hjärt och lungräddning
(HLR)

HLR är åtgärder som används för att rädda liv när ett hjärtstopp eller andningssvårighet uppstår.

Det inkluderar bröstkompressioner för att bibehålla cirkulationen och konstgjord andning för att tillföra syre till lungorna.

Pågående dödligt våld
(PDV)

Pågående dödligt våld avser situationer där en individ är utsatt för omedelbar fara för sitt liv eller för allvarlig skada som kan leda till döden.

Det kan inkludera attacker med vapen, allvarliga misshandelsfall eller andra akuta hot mot livet.

Om oss

Det självklara valet som er partner för utbildningar för livräddande insatser och handhållning av sjukvårdsmaterial.

Med livräddande tjänster och kvalitetsprodukter gör vi er arbetsplats och samhället säkrare.


Läs mer»

Kommande utbildningar

Heartaid.se

Grundutbildning VUXEN-HLR

Datum/Tid: 24-08-2024 (09:00-12:00)

Klicka här för att läsa mer

© Heartaid - All rights reserved

:
unsplash