Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Vi erbjuder utbildningar i syfte att öka kunskap och förmåga att hantera situationer som involverar pågående dödligt våld.

Varför utbildning i skydd mot PDV?

Konsekvenserna av händelser med pågående dödligt våld (PDV) är så pass allvarliga att det är motiverat att öva och förbereda sig. I vår PDV-utbildning tränas deltagarna för att kunna hantera situationer med karaktärer av PDV. Orsakerna kan variera, inklusive upplevda kränkningar, terrorism eller psykisk sjukdom. Polisen använder en offensiv taktik för att möta PDV-händelser, då våldet oftast pågår fram till konfrontation med gärningspersonen. Eftersom händelseförloppet sker snabbt behöver de utsatta personerna agera på ett sätt som ger dem skydd och säkerhet tills professionell hjälp anländer.Kursinnehåll

 • Vad är PDV? Vad är det ni ska skydda er emot?

 • Hur går attackerna till? Var, när, hur och varför?

 • Vem är gärningspersonen och hur ser en radikaliseringsprocess ut?

 • Förbyggande arbete - vad kan man göra redan idag?

 • Akut stress, kamp, flykt och handlingsförlamning

 • Möjligheter och begränsningar i vårt agerande

 • Mental förberedelse

 • Förhindra, försvåra och fördröja händelseförloppet för gärningsmannen

 • In- och utrymning

 • Hindra, varna och larma

 • Rädda sitt och andras liv

 • Kan man göra något för att undvika att bli drabbad?

 • Kan man påverka hur man kommer att reagera?

 • Hur ska vi larma och varna övriga?

 • Praktisk övning av de olika momenten

 • Stabsövning och krisledning

 • Interna övningsupplägg för verksamheten

 • Ledningsstöd i framtagande av tex kris- och handlingsplan

 • "Vad ska jag göra om det händer just mig?"

Samverkande myndigheter

Om oss

Det självklara valet som er partner för utbildningar för livräddande insatser och handhållning av sjukvårdsmaterial.

Med livräddande tjänster och kvalitetsprodukter gör vi er arbetsplats och samhället säkrare.


Läs mer»

Kommande utbildningar

Heartaid.se

Grundutbildning VUXEN-HLR

Datum/Tid: 24-08-2024 (09:00-12:00)

Klicka här för att läsa mer

© Heartaid - All rights reserved

:
unsplash